Ej koleda, koleda ...

 

    20. december 2018 bol v našej škole dňom, kedy sme si spoločne chceli priblížiť čaro prichádzajúcich Vianoc. Ochota a nadšenie pre dobrú vec nám nechýbali, a tak predvianočné pásmo slova, hudby, spevu a tanca, dostalo jasné kontúry a mohlo byť predstavené našim spolužiakom, rodičom a pedagógom školy.

Čítať ďalej...

Stačí spojiť sily ...

     

     Áno. Spojili sme sily. Naša škola, Klub priateľov, ktorý pracuje pri škole a Karpatská nadácia a podaril sa zaujímavý projekt pre nás všetkých. Ešte v marci tohto roku sme zareagovali na výzvu Karpatskej nadácie „Máme radi východ“, ktorého zámerom bolo podporiť rozvoj nekomerčnej kultúry a tvorivosti v rámci stretávania sa ľudí a ich aktívneho trávenia voľného času. Schváleným pohybovo-tanečným projektom pod názvom „Tancuj, tancuj, vykrúcaj ...“, nám nadácia poskytla pomoc a priniesla radosť zdravotne postihnutým študentom, ktorí sa vzdelávajú v našej škole.

Čítať ďalej...

Hurá, ideme tancovať!

 

 V rámci výzvy Karpatskej nadácie pod názvom Máme radi východ bol Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so ZPI v Levoči úspešný v podaní projektu „Tancuj, tancuj, vykrúcaj ...“. Realizácia jeho aktivít je naplánovaná od septembra do decembra tohto roku. Jeho zámerom je podporiť stretávanie sa mladých ľudí – žiakov našej školy – a aktívne tráviť svoj voľný čas v pohybovo-tanečnom krúžku.

Čítať ďalej...

Darček pod stromček

Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže v Levoči bol v tomto roku 2017 úspešný v projekte podpory vzdelávacích aktivít a zabezpečenia technických a špeciálnych učebných pomôcok pre žiakov so zrakovým a telesným postihnutím.

Čítať ďalej...

Spoznajme históriu vlastnými zmyslami

Dnes, v čase technických vymožeností, sa mladá generácia málo zaujíma o históriu 2.svetovej vojny, ktorá priniesla ľuďom mnoho útrap a ťažkostí. Toto bol aj dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli realizovať s našimi žiakmi projekt „Spoznajme históriu vlastnými zmyslami“.

Čítať ďalej...