Darček pod stromček

Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže v Levoči bol v tomto roku 2017 úspešný v projekte podpory vzdelávacích aktivít a zabezpečenia technických a špeciálnych učebných pomôcok pre žiakov so zrakovým a telesným postihnutím.

Spoločnosť Siemens, s. r. o., poskytla finančné prostriedky na nákup notebooku s príslušenstvom pre zrakovo postihnutého žiaka školy študujúceho v odbore knihár a pákovej rezačky s automatickým prítlakom, ktorú budú využívať ďalší žiaci v knihárskej dielni pripravujúci sa na svoje budúce povolanie.

Dary boli obdarovaným odovzdané v deň konania vianočnej akadémie p. riaditeľkou školy. Boli takým darčekom pod stromček pre našich knihárov. 

A mne ostáva zo srdca poďakovať našej kolegynke p. Janke Hromadovej, autorke projektu, za jej snahu a ochotu venovať svoju námahu a čas zlepšovaniu podmienok vzdelávania žiakov v našej škole.

 

Ďakujeme!

 

Ing. Miriam Mrovčáková

predsedníčka klubu

Spoznajme históriu vlastnými zmyslami

Dnes, v čase technických vymožeností, sa mladá generácia málo zaujíma o históriu 2.svetovej vojny, ktorá priniesla ľuďom mnoho útrap a ťažkostí. Toto bol aj dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli realizovať s našimi žiakmi projekt „Spoznajme históriu vlastnými zmyslami“.

Čítať ďalej...

Aby bol internet len našim pomocníkom

V školskom roku 2015/2016 boli v Spojenej škole internátnej v Levoči realizované viaceré projekty, ktorými sme chceli zlepšiť edukačný proces a kompetencie našich žiakov. Jedným z nich bol projekt „Aby bol internet len našim pomocníkom“. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. 

Čítať ďalej...

Nová vypaľovacia pec v SŠI vďaka nadácii VÚB

V Spojenej škole internátnej máme hrnčiarsku dielňu, kde žiaci môžu vytvárať vlastné umelecké dielka. K dispozícii sú tri hrnčiarske kruhy, no doposiaľ tu chýbala pec na vypaľovanie.

Nadácia VÚB nám tento problém pomohla vyriešiť schválením projektu „Hrnčiarska dielňa“.

Čítať ďalej...

Zrakovo postihnutá mládež na exkurzii v parlamente

Dňa 31.5 2011 sa v skorých ranných hodinách študenti prvého a druhého ročníka SŠI pre ZPM v Levoči zišli pred školou. Plní očakávaní a radosti sme sa vybrali do Bratislavy - smer Národná rada SR.

Čítať ďalej...