Darček pod stromček

Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže v Levoči bol v tomto roku 2017 úspešný v projekte podpory vzdelávacích aktivít a zabezpečenia technických a špeciálnych učebných pomôcok pre žiakov so zrakovým a telesným postihnutím.

Spoločnosť Siemens, s. r. o., poskytla finančné prostriedky na nákup notebooku s príslušenstvom pre zrakovo postihnutého žiaka školy študujúceho v odbore knihár a pákovej rezačky s automatickým prítlakom, ktorú budú využívať ďalší žiaci v knihárskej dielni pripravujúci sa na svoje budúce povolanie.

Dary boli obdarovaným odovzdané v deň konania vianočnej akadémie p. riaditeľkou školy. Boli takým darčekom pod stromček pre našich knihárov. 

A mne ostáva zo srdca poďakovať našej kolegynke p. Janke Hromadovej, autorke projektu, za jej snahu a ochotu venovať svoju námahu a čas zlepšovaniu podmienok vzdelávania žiakov v našej škole.

 

Ďakujeme!

 

Ing. Miriam Mrovčáková

predsedníčka klubu

Nová vypaľovacia pec v SŠI vďaka nadácii VÚB

V Spojenej škole internátnej máme hrnčiarsku dielňu, kde žiaci môžu vytvárať vlastné umelecké dielka. K dispozícii sú tri hrnčiarske kruhy, no doposiaľ tu chýbala pec na vypaľovanie.

Nadácia VÚB nám tento problém pomohla vyriešiť schválením projektu „Hrnčiarska dielňa“.

Čítať ďalej...

Cvičná firma

Od nápadu k realizácii cvičnej firmy sme v krátkosti napísali v ročnej správe za rok 2005. Teraz Vám priblížime jej fungovanie.

Čítať ďalej...

Átrium školy

Žiaci v zrekonštruovanom átriu

Hra je pre každého prirodzenou, špecifickou a spontánnou činnosťou. Svojím stimulačným účinkom láka človeka do činnosti hravou, nenásilnou formou. Fantastickou atmosférou združuje nielen zrakovo postihnutých, ale umožňuje im spoločný kontakt s vidiacimi. Ak má niekto také priestranné átrium ako má SOUI pre ZPM v Levoči, bolo by hriechom neupraviť ho tak, aby ho mohli žiaci zmysluplne využiť v mimoškolských aktivitách.

Čítať ďalej...

Podkategórie