10. medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave

Uverejnené: pondelok, 10. december 2007, 17:45

V dňoch 26. – 28. 11. 2007 sa v Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku (PKO) v Bratislave otvorili brány dvoch zaujímavých a priam veľkolepých podujatí.

Prezentačná prehliadka výrobkov a služieb žiakov stredných odborných škôl známa pod názvom JUVYR vytvára priestor odborným školám, aby verejnosti ukázali, čo dokážu. Ukazuje, ako vyrastajú budúci šikovní a spoľahliví remeselníci, kaderníci, stolári, murári, inštalatéri...

A to druhé podujatie je MVCF – Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, ktorý zasa dovoľuje budúcim podnikateľom, aby sa stretli so živými zákazníkmi zoči–voči.

Aj štyria študenti našej školy – Lacko, Ferko, Darinka a Ivetka – spolu s p. učiteľkou Ing. M. Mrovčákovou (lektorkou cvičnej firmy) sa zúčastnili po tretíkrát 10. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. Na jubilejnom ročníku sa zúčastnilo 124 cvičných firiem – 68 domácich a 56 zahraničných – z Rakúska, Čiech, Fínska, Rumunska, Bulharska, Talianska, Maďarska, Poľska a tri centrály cvičných firiem.

MVCF ukazuje, ako školy pripravujú mladých ľudí na naozajstný život. Nie taký učebnicový, v ktorom platia všetky poučky, ale taký, ktorý ich naozaj čaká, keď opustia brány bezpečia školy. Mladí ľudia si totiž zakladajú firmy a privoniavajú podnikateľskému prostrediu. Nie, vôbec to nie je hlúposť, práve naopak! To, čo sa naučia teraz, keď nesprávne rozhodnutia nebolia, prešľapy nestoja peniaze a nekrachuje sa naozaj, využijú v čase, keď sa za každú chybičku tvrdo platí.

Súčasťou MVCF je každoročne súťaž cvičných firiem, kde sa hodnotí celkový vzhľad stánku, komunikácia predstaviteľov cvičnej firmy, katalóg cvičnej firmy a elektronické prezentácie, vystupovanie jednotlivých žiakov – obchodníkov, schopnosť prezentácie a podobne.

Žiaci sa musia pripraviť na svoje vystupovanie – veď na veľtrhu sú vlastne reálnou firmou a ich úlohou je nakontrahovať čo najviac objednávok. Pre nich je to vlastne reálna výstava a musia komunikovať ako reálni obchodníci. Majú sa čo obracať, aby svojich potenciálnych zákazníkov a obchodných partnerov naozaj presvedčili. Úlohou žiakov v cvičných firmách je nielen „robenie“ obchodov, no musia sa naučiť predávať samých seba – a to aj elektronicky. Veď konkurencia je veľká!

Po dvoch náročných veľtržných dňoch nám silu vlialo získané ocenenie. Cvičná firma PRÚTY, s. r. o., Levoča získala na MVCF v Bratislave 2. miesto v súťaži Cena najlepší stánok – The Best Stand. V celkovom hodnotení z maximálnych 45 bodov naša firma získala 38 bodov a umiestnila sa v hlavnej súťaži na krásnom 7. mieste.

Účasť na veľtrhu bola pre nás ďalším pozitívnym zdrojom informácií a podnetov do ďalšej práce. Predviedli sme výsledky odborného vzdelávania v našej škole, dosiahli a zažili zodpovedajúci úspech a uznanie, rozvinuli svoje osobné, organizačné, manažérske a komunikačné schopnosti a tak pomohli svojmu budúcemu uplatneniu v praxi. „Žiaci, ktorí prešli cvičnými firmami, majú až 80-percentnú úspešnosť pri hľadaní zamestnania“, uviedla na sprievodnom seminári MVCF pani Ing. Gabriela Horecká, vedúca odboru SCCF pri ŠIOV v Bratislave. No povedzte, je azda pádnejší argument za cvičné firmy?

Na záver želáme našej cvičnej firme veľa úspechov a „dlhý život“.

Ing. Miriam Mrovčáková
lektorka CF