Nová vypaľovacia pec v SŠI vďaka nadácii VÚB

V Spojenej škole internátnej máme hrnčiarsku dielňu, kde žiaci môžu vytvárať vlastné umelecké dielka. K dispozícii sú tri hrnčiarske kruhy, no doposiaľ tu chýbala pec na vypaľovanie.

Nadácia VÚB nám tento problém pomohla vyriešiť schválením projektu „Hrnčiarska dielňa“.

Finančne nás podporili sumou 1500 € na nákup keramickej vypaľovacej pece LAC M 45/12. Z týchto prostriedkov zamestnankyňa VÚB, pani Ing. Jarmila Hricová, vybavila aj zrealizovanie prvej časti edukačnej tvorivej dielne pre žiakov občianskym združením Annogallery priamo v našej škole. Druhú časť finančne zabezpečil Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pôsobiaci pri našej škole. Pani inžinierka nám taktiež ukázala prírodné ložisko kvalitnej hliny v našom regióne.

Po tvorivých týždňoch v dielni sme výsledkami našej práce obdarovali zamestnancov pobočky VÚB v Spišskej Novej Vsi a klientov Domu Charitas Sv. Jána Bosca v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapituli.

Projekt „Hrnčiarska dielňa“ bol realizovaný vďaka podpore NADÁCIE VÚB a KLUBU PRIATEĽOV ZRAKOVO POSTIHNUTEJ MLÁDEŽE.

ĎAKUJEME !!!