Cvičná firma

Od nápadu k realizácii cvičnej firmy sme v krátkosti napísali v ročnej správe za rok 2005. Teraz Vám priblížime jej fungovanie.

Myšlienka cvičných firiem pochádza z Nemecka, kde bola pôvodne spojená s riešením problémov nezamestnanosti. Odtiaľ sa dostala do väčšiny európskych štátov. Postupne sa začala využívať aj na získanie praxe a patrí k veľmi významným nástrojom umožňujúcim opätovné zapojenie sa pracovných síl do pracovného procesu.

Práca v cvičnej firme pripomína prácu v skutočnej firme. Slúži na sprostredkovanie, rozšírenie, prehlbovanie a transformáciu vedomostí i praktických zručností študentov nadstavbového štúdia v odbore technicko-ekonomický pracovník získaných v ekonomike, účtovníctve, v hospodárskej korešpondencii na hodinách informatiky, marketingu a cudzích jazykov.

Vo firme sa využíva aj software pre nevidiacich a slabozrakých žiakov – JAWS a MAGIC. Prvý umožňuje nevidiacemu žiakovi obrazovku počúvať. MAGIC je určený slabozrakým žiakom. Zväčšuje obrazovku, zvýrazňuje slová, riadky, ktoré práve číta. Žiak vidí a počuje, čo práve píše, ponuky, tlačidlá a ostatné ovládacie prvky okien.

Každý zamestnávateľ požaduje, aby mal jeho potenciálny zamestnanec prax. Absolvent cvičnej firmy má výhodu, lebo môže povedať, že pracoval v cvičnej firme na tej a tej pozícii a preukáže sa certifikátom a verbálnym hodnotením z cvičnej firmy.

Z histórie našej cvičnej firmy

September 2005 - zriadenie cvičnej firmy

November 2005 - žiaci navštívili Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave ako pozorovatelia

Máj 2006návšteva veľvyslanca Spojených Štátov Amerických

Október 2006 - návšteva veľtrhu cvičných firiem V4 v Košiciach ako pozorovatelia

November 2006 - 9. ročník veľtrhu cvičných firiem

November 2007 - 10. medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave

Marec 2010 - 14. ročník veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom

Marec 2011 - Cvičná firma PRÚTY, s. r. o. z Levoče žne úspechy aj za hranicami Slovenska!

Ing. Miriam Mrovčáková
lektorka CF

 

Linky

Záznam o cvičnej firme z lokálnej televízie TV Levoča [WMV: 5,6MB 3:14 min.]