Spoznajme históriu vlastnými zmyslami

Dnes, v čase technických vymožeností, sa mladá generácia málo zaujíma o históriu 2.svetovej vojny, ktorá priniesla ľuďom mnoho útrap a ťažkostí. Toto bol aj dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli realizovať s našimi žiakmi projekt „Spoznajme históriu vlastnými zmyslami“.

Čítať ďalej...

Aby bol internet len našim pomocníkom

V školskom roku 2015/2016 boli v Spojenej škole internátnej v Levoči realizované viaceré projekty, ktorými sme chceli zlepšiť edukačný proces a kompetencie našich žiakov. Jedným z nich bol projekt „Aby bol internet len našim pomocníkom“. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. 

Čítať ďalej...