Spoznajme históriu vlastnými zmyslami

Dnes, v čase technických vymožeností, sa mladá generácia málo zaujíma o históriu 2.svetovej vojny, ktorá priniesla ľuďom mnoho útrap a ťažkostí. Toto bol aj dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli realizovať s našimi žiakmi projekt „Spoznajme históriu vlastnými zmyslami“.

Žiaci a študenti SŠI v Levoči si v rámci tohto projektu pozreli viacero historických filmov a dokumentov o tejto temnej časti dejín, zúčastnili sa exkurzie v nemeckom koncentračnom tábore v poľskom Osvienčime, ktorý je symbolom teroru, genocídy a holokaustu. Neďaleko tohto tragického miesta je i Centrum Sv. Maximilána Kolbeho v Kláštore františkánov v Harmežách, kde je umiestnená výstava obrazov Mariána Koldzeija, bývalého väzňa koncentračného tábora Auschiwtz, ktorý o prežitých hrôzach spočiatku nedokázal hovoriť, ale vyjadril ich vo svojich výtvarných dielach. V júni sme si prezreli aj miesta späté s dejinami Slovenského národného povstania. Na všetkých veľmi zapôsobil zaujímavý výklad v Múzeu SNP, prehliadka skanzenu bojovej techniky v Banskej Bystrici, ako i pohľad z vyhliadkovej veže na miesta najväčších bojov v Duklianskom priesmyku, Pamätník na Dukle a vojenské múzeum so skanzenom vo Svidníku.

Navštívené expozície prehĺbili poznatky z vyučovacích hodín, prispeli k vcíteniu sa do osudov ľudí, ktorí žili a bojovali v druhej svetovej vojne a poodhalili tragédiu židovskej komunity v regióne. Veríme, že tieto zážitky pomôžu mladým ľuďom lepšie sa zorientovať v problematike, odsúdiť zločiny, ktoré sa stali počas vojny a ukázali im, kam až môže viesť nenávisť k ľuďom inej rasy, náboženstva či farby pleti, pretože osveta o nevyhnutnosti tolerancie, solidarity a podpory ľuďom v núdzi, vystupuje dnes do popredia.

Projekt „Spoznajme históriu vlastnými zmyslami“ bol realizovaný vďaka Nadácii VÚB, ktorá nás podporila sumou 1.300 Eur.

Ďakujeme!