Ej koleda, koleda ...

 

    20. december 2018 bol v našej škole dňom, kedy sme si spoločne chceli priblížiť čaro prichádzajúcich Vianoc. Ochota a nadšenie pre dobrú vec nám nechýbali, a tak predvianočné pásmo slova, hudby, spevu a tanca, dostalo jasné kontúry a mohlo byť predstavené našim spolužiakom, rodičom a pedagógom školy.

Čítať ďalej...

Stačí spojiť sily ...

     

     Áno. Spojili sme sily. Naša škola, Klub priateľov, ktorý pracuje pri škole a Karpatská nadácia a podaril sa zaujímavý projekt pre nás všetkých. Ešte v marci tohto roku sme zareagovali na výzvu Karpatskej nadácie „Máme radi východ“, ktorého zámerom bolo podporiť rozvoj nekomerčnej kultúry a tvorivosti v rámci stretávania sa ľudí a ich aktívneho trávenia voľného času. Schváleným pohybovo-tanečným projektom pod názvom „Tancuj, tancuj, vykrúcaj ...“, nám nadácia poskytla pomoc a priniesla radosť zdravotne postihnutým študentom, ktorí sa vzdelávajú v našej škole.

Čítať ďalej...

Hurá, ideme tancovať!

 

 V rámci výzvy Karpatskej nadácie pod názvom Máme radi východ bol Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so ZPI v Levoči úspešný v podaní projektu „Tancuj, tancuj, vykrúcaj ...“. Realizácia jeho aktivít je naplánovaná od septembra do decembra tohto roku. Jeho zámerom je podporiť stretávanie sa mladých ľudí – žiakov našej školy – a aktívne tráviť svoj voľný čas v pohybovo-tanečnom krúžku.

Čítať ďalej...

Zrakovo postihnutá mládež na exkurzii v parlamente

Dňa 31.5 2011 sa v skorých ranných hodinách študenti prvého a druhého ročníka SŠI pre ZPM v Levoči zišli pred školou. Plní očakávaní a radosti sme sa vybrali do Bratislavy - smer Národná rada SR.

Čítať ďalej...

Školská strojopisiáda 2009

A bol tu znova! Dlho očakávaný, študentmi obľúbený a do novej histórie školy zapísaný v poradí už 5. ročník našej školskej strojopisiády, súťaže v kancelárskom písaní na stroji alebo počítači desaťprstovou hmatovou metódou.

Školskej súťaže sa zúčastnilo celkom 32 žiakov našej školy z učebného odboru TAP - technicko-administratívny pracovník a zo študijného odboru TEP - technicko-ekonomický pracovník.

Čítať ďalej...