Zrakovo postihnutá mládež na exkurzii v parlamente

Dňa 31.5 2011 sa v skorých ranných hodinách študenti prvého a druhého ročníka SŠI pre ZPM v Levoči zišli pred školou. Plní očakávaní a radosti sme sa vybrali do Bratislavy - smer Národná rada SR.

Čítať ďalej...

Školská strojopisiáda 2009

A bol tu znova! Dlho očakávaný, študentmi obľúbený a do novej histórie školy zapísaný v poradí už 5. ročník našej školskej strojopisiády, súťaže v kancelárskom písaní na stroji alebo počítači desaťprstovou hmatovou metódou.

Školskej súťaže sa zúčastnilo celkom 32 žiakov našej školy z učebného odboru TAP - technicko-administratívny pracovník a zo študijného odboru TEP - technicko-ekonomický pracovník.

Čítať ďalej...

Hlási sa Praha!

V dňoch 4. – 7. novembra sa štyria žiaci našej školy z odboru technicko-ekonomický pracovník (M. Jarošová, Š. Marcin, J. Kozičková, M. Ježíková) spolu so svojimi pedagógmi zúčastnili 3. ročníka súťaže v písaní na klávesnici pre zrakovo postihnutých žiakov stredných a základných škôl v Prahe. Organizátormi súťaže boli Gymnázium a Stredná odborná škola pre zrakovo postihnutých v Prahe v spolupráci so Štátnym stenografickým ústavom v Prahe.

Čítať ďalej...

Exkurzia v koncentračnom tábore Osvienčim pre žiakov SŠI

Bránami osvienčimského koncentračného tábora v Poľsku so sarkastickým názvom „Arbeit macht frei!“ („Práca oslobodzuje!“), prešlo mnoho miliónov ľudí. Tento názov mal prichádzajúcich do tábora uistiť o prísnom poriadku panujúcom v koncentračnom tábore a dať uväzneným falošnú nádej, že vďaka tvrdej práci získajú slobodu. Počas druhej svetovej vojny sem boli privážaní ľudia ako väzni a v súčasnosti sem prichádzajú tí, ktorí chcú vidieť tragický osud miliónov ľudí. Aj žiaci našej školy prešli 2.6. 2009 touto bránou, aby sa čo najviac dozvedeli o zločinoch z nenávisti, o potláčaní ľudskej dôstojnosti a zlyhaní ľudskosti.

Čítať ďalej...

Veselé i strastiplné putovanie Levočanov po Banskej Štiavnici a jej okolí

Klub priateľov ZPM pri SOŠ pre žiakov so ZPI v Levoči a dobrí ľudia z penziónu Antolský mlyn vo Svätom Antone pripravili pre nevidiacich a slabozrakých žiakov v dňoch 15. – 17. mája 2009 trojdňový výlet do Banskej Štiavnice s cieľom oboznámiť ich s tradíciami, pamätihodnosťami a prírodnými krásami tohto kraja. „Strieborné mesto“, ako kedysi Banskú Štiavnicu nazývali, nám pripravilo veľa nezabudnuteľných zážitkov.

Čítať ďalej...