„Zdravou výživou bojujeme proti chrípke“

...bol názov projektu schváleného Ministerstvom školstva, ktorým reagovala naša škola na výzvu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania“. Bola to výborná príležitosť skvalitniť aspoň v predchrípkovom období stravu v školskej jedálni, ale zároveň sme odštartovali sériu rôznych aktivít zameraných na problematiku zdravej výživy a zdravého životného štýlu.

Čítať ďalej...

Školská strojopisiáda 2007

A bol tu znova! Dlho očakávaný, študentmi obľúbený a do novej histórie školy zapísaný v poradí už 3. ročník našej školskej strojopisiády, súťaže v kancelárskom písaní na stroji alebo počítači desaťprstovou hmatovou metódou.

Školskej súťaže sa zúčastnilo celkom 26 žiakov našej školy z učebného odboru TAP - technicko-administratívny pracovník a zo študijného odboru TEP - technicko-ekonomický pracovník.

Čítať ďalej...

„Deň Zeme"- projektové vyučovanie

Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka /ak už nie častejšie/ pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého a neživého na Zemi by nás nemala napĺňať nutkaním ovládať a drancovať, ale naopak - nemým úžasom, obdivom a pokornou túžbou učiť sa od Zeme a chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov.

Čítať ďalej...