Hlási sa Praha!

V dňoch 4. – 7. novembra sa štyria žiaci našej školy z odboru technicko-ekonomický pracovník (M. Jarošová, Š. Marcin, J. Kozičková, M. Ježíková) spolu so svojimi pedagógmi zúčastnili 3. ročníka súťaže v písaní na klávesnici pre zrakovo postihnutých žiakov stredných a základných škôl v Prahe. Organizátormi súťaže boli Gymnázium a Stredná odborná škola pre zrakovo postihnutých v Prahe v spolupráci so Štátnym stenografickým ústavom v Prahe.

Čítať ďalej...

Exkurzia v koncentračnom tábore Osvienčim pre žiakov SŠI

Bránami osvienčimského koncentračného tábora v Poľsku so sarkastickým názvom „Arbeit macht frei!“ („Práca oslobodzuje!“), prešlo mnoho miliónov ľudí. Tento názov mal prichádzajúcich do tábora uistiť o prísnom poriadku panujúcom v koncentračnom tábore a dať uväzneným falošnú nádej, že vďaka tvrdej práci získajú slobodu. Počas druhej svetovej vojny sem boli privážaní ľudia ako väzni a v súčasnosti sem prichádzajú tí, ktorí chcú vidieť tragický osud miliónov ľudí. Aj žiaci našej školy prešli 2.6. 2009 touto bránou, aby sa čo najviac dozvedeli o zločinoch z nenávisti, o potláčaní ľudskej dôstojnosti a zlyhaní ľudskosti.

Čítať ďalej...

Veselé i strastiplné putovanie Levočanov po Banskej Štiavnici a jej okolí

Klub priateľov ZPM pri SOŠ pre žiakov so ZPI v Levoči a dobrí ľudia z penziónu Antolský mlyn vo Svätom Antone pripravili pre nevidiacich a slabozrakých žiakov v dňoch 15. – 17. mája 2009 trojdňový výlet do Banskej Štiavnice s cieľom oboznámiť ich s tradíciami, pamätihodnosťami a prírodnými krásami tohto kraja. „Strieborné mesto“, ako kedysi Banskú Štiavnicu nazývali, nám pripravilo veľa nezabudnuteľných zážitkov.

Čítať ďalej...

Už vieme čo je to WEXPA best!

(alebo Od Tatier k Dunaju...)

Už po šiesty raz sa v SOŠ na Ivanskej ceste 21 v Bratislave stretla v dňoch 22. a 23. apríla 2009 mládež z celého Slovenska na celoslovenskej súťaži WEXPA best 2009.

Čítať ďalej...

„Moja láska... na dva ťahy...“

...tak znelo motto výchovno-vzdelávacích aktivít zameraných na nebezpečenstvo fajčenia a pasívneho fajčenia, ktoré sa uskutočnili v mesiaci máj 2008 v SOU pre zrakovo postihnutú mládež v Levoči.

Hoci je pätnásťročná mládež mimoriadne zraniteľná a citlivá na spoločenský tlak okolia, ktoré ich nabáda fajčiť, škola môže zohrať rozhodujúcu úlohu a pomôcť im, aby sa nedali zlákať a fajčiarmi sa nestali.

Čítať ďalej...