Veselé i strastiplné putovanie Levočanov po Banskej Štiavnici a jej okolí

Klub priateľov ZPM pri SOŠ pre žiakov so ZPI v Levoči a dobrí ľudia z penziónu Antolský mlyn vo Svätom Antone pripravili pre nevidiacich a slabozrakých žiakov v dňoch 15. – 17. mája 2009 trojdňový výlet do Banskej Štiavnice s cieľom oboznámiť ich s tradíciami, pamätihodnosťami a prírodnými krásami tohto kraja. „Strieborné mesto“, ako kedysi Banskú Štiavnicu nazývali, nám pripravilo veľa nezabudnuteľných zážitkov.

Čítať ďalej...

Už vieme čo je to WEXPA best!

(alebo Od Tatier k Dunaju...)

Už po šiesty raz sa v SOŠ na Ivanskej ceste 21 v Bratislave stretla v dňoch 22. a 23. apríla 2009 mládež z celého Slovenska na celoslovenskej súťaži WEXPA best 2009.

Čítať ďalej...

„Moja láska... na dva ťahy...“

...tak znelo motto výchovno-vzdelávacích aktivít zameraných na nebezpečenstvo fajčenia a pasívneho fajčenia, ktoré sa uskutočnili v mesiaci máj 2008 v SOU pre zrakovo postihnutú mládež v Levoči.

Hoci je pätnásťročná mládež mimoriadne zraniteľná a citlivá na spoločenský tlak okolia, ktoré ich nabáda fajčiť, škola môže zohrať rozhodujúcu úlohu a pomôcť im, aby sa nedali zlákať a fajčiarmi sa nestali.

Čítať ďalej...

„Zdravou výživou bojujeme proti chrípke“

...bol názov projektu schváleného Ministerstvom školstva, ktorým reagovala naša škola na výzvu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania“. Bola to výborná príležitosť skvalitniť aspoň v predchrípkovom období stravu v školskej jedálni, ale zároveň sme odštartovali sériu rôznych aktivít zameraných na problematiku zdravej výživy a zdravého životného štýlu.

Čítať ďalej...

10. medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave

V dňoch 26. – 28. 11. 2007 sa v Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku (PKO) v Bratislave otvorili brány dvoch zaujímavých a priam veľkolepých podujatí.

Prezentačná prehliadka výrobkov a služieb žiakov stredných odborných škôl známa pod názvom JUVYR vytvára priestor odborným školám, aby verejnosti ukázali, čo dokážu. Ukazuje, ako vyrastajú budúci šikovní a spoľahliví remeselníci, kaderníci, stolári, murári, inštalatéri...

A to druhé podujatie je MVCF – Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, ktorý zasa dovoľuje budúcim podnikateľom, aby sa stretli so živými zákazníkmi zoči–voči.

Čítať ďalej...