„Moja láska... na dva ťahy...“

...tak znelo motto výchovno-vzdelávacích aktivít zameraných na nebezpečenstvo fajčenia a pasívneho fajčenia, ktoré sa uskutočnili v mesiaci máj 2008 v SOU pre zrakovo postihnutú mládež v Levoči.

Hoci je pätnásťročná mládež mimoriadne zraniteľná a citlivá na spoločenský tlak okolia, ktoré ich nabáda fajčiť, škola môže zohrať rozhodujúcu úlohu a pomôcť im, aby sa nedali zlákať a fajčiarmi sa nestali.

Čítať ďalej...

„Zdravou výživou bojujeme proti chrípke“

...bol názov projektu schváleného Ministerstvom školstva, ktorým reagovala naša škola na výzvu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania“. Bola to výborná príležitosť skvalitniť aspoň v predchrípkovom období stravu v školskej jedálni, ale zároveň sme odštartovali sériu rôznych aktivít zameraných na problematiku zdravej výživy a zdravého životného štýlu.

Čítať ďalej...

10. medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave

V dňoch 26. – 28. 11. 2007 sa v Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku (PKO) v Bratislave otvorili brány dvoch zaujímavých a priam veľkolepých podujatí.

Prezentačná prehliadka výrobkov a služieb žiakov stredných odborných škôl známa pod názvom JUVYR vytvára priestor odborným školám, aby verejnosti ukázali, čo dokážu. Ukazuje, ako vyrastajú budúci šikovní a spoľahliví remeselníci, kaderníci, stolári, murári, inštalatéri...

A to druhé podujatie je MVCF – Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, ktorý zasa dovoľuje budúcim podnikateľom, aby sa stretli so živými zákazníkmi zoči–voči.

Čítať ďalej...

Školská strojopisiáda 2007

A bol tu znova! Dlho očakávaný, študentmi obľúbený a do novej histórie školy zapísaný v poradí už 3. ročník našej školskej strojopisiády, súťaže v kancelárskom písaní na stroji alebo počítači desaťprstovou hmatovou metódou.

Školskej súťaže sa zúčastnilo celkom 26 žiakov našej školy z učebného odboru TAP - technicko-administratívny pracovník a zo študijného odboru TEP - technicko-ekonomický pracovník.

Čítať ďalej...

„Deň Zeme"- projektové vyučovanie

Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka /ak už nie častejšie/ pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého a neživého na Zemi by nás nemala napĺňať nutkaním ovládať a drancovať, ale naopak - nemým úžasom, obdivom a pokornou túžbou učiť sa od Zeme a chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov.

Čítať ďalej...