Aby bol internet len našim pomocníkom

V školskom roku 2015/2016 boli v Spojenej škole internátnej v Levoči realizované viaceré projekty, ktorými sme chceli zlepšiť edukačný proces a kompetencie našich žiakov. Jedným z nich bol projekt „Aby bol internet len našim pomocníkom“. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. 

Čítať ďalej...

Nová vypaľovacia pec v SŠI vďaka nadácii VÚB

V Spojenej škole internátnej máme hrnčiarsku dielňu, kde žiaci môžu vytvárať vlastné umelecké dielka. K dispozícii sú tri hrnčiarske kruhy, no doposiaľ tu chýbala pec na vypaľovanie.

Nadácia VÚB nám tento problém pomohla vyriešiť schválením projektu „Hrnčiarska dielňa“.

Čítať ďalej...

Zrakovo postihnutá mládež na exkurzii v parlamente

Dňa 31.5 2011 sa v skorých ranných hodinách študenti prvého a druhého ročníka SŠI pre ZPM v Levoči zišli pred školou. Plní očakávaní a radosti sme sa vybrali do Bratislavy - smer Národná rada SR.

Čítať ďalej...

Cvičná firma PRÚTY, s. r. o. z Levoče žne úspechy aj za hranicami Slovenska!

V dňoch 29. – 31. marca 2011 sa cvičná firma PRÚTY, s. r. o., ktorá už piaty rok pracuje v SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej v Levoči zúčastnila prestížneho medzinárodného podujatia – 17. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Prahe. V tomto roku sa veľtrhu zúčastnilo 185 cvičných firiem zo 16 štátov Európy – Albánska, Bulharska, Belgicka, Českej republiky, Talianska, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Nemecka Poľska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Švédska a Veľkej Británie.

Čítať ďalej...

14. ročník veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom

Na základe pozvánky Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom sa naša cvičná firma zúčastnila v dňoch 8. – 9. marca 2010 v poradí už 14. ročníka veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom.

Čítať ďalej...