Cvičná firma PRÚTY, s. r. o. z Levoče žne úspechy aj za hranicami Slovenska!

V dňoch 29. – 31. marca 2011 sa cvičná firma PRÚTY, s. r. o., ktorá už piaty rok pracuje v SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej v Levoči zúčastnila prestížneho medzinárodného podujatia – 17. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Prahe. V tomto roku sa veľtrhu zúčastnilo 185 cvičných firiem zo 16 štátov Európy – Albánska, Bulharska, Belgicka, Českej republiky, Talianska, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Nemecka Poľska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Švédska a Veľkej Británie.

Čítať ďalej...

14. ročník veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom

Na základe pozvánky Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom sa naša cvičná firma zúčastnila v dňoch 8. – 9. marca 2010 v poradí už 14. ročníka veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom.

Čítať ďalej...

Školská strojopisiáda 2009

A bol tu znova! Dlho očakávaný, študentmi obľúbený a do novej histórie školy zapísaný v poradí už 5. ročník našej školskej strojopisiády, súťaže v kancelárskom písaní na stroji alebo počítači desaťprstovou hmatovou metódou.

Školskej súťaže sa zúčastnilo celkom 32 žiakov našej školy z učebného odboru TAP - technicko-administratívny pracovník a zo študijného odboru TEP - technicko-ekonomický pracovník.

Čítať ďalej...

Hlási sa Praha!

V dňoch 4. – 7. novembra sa štyria žiaci našej školy z odboru technicko-ekonomický pracovník (M. Jarošová, Š. Marcin, J. Kozičková, M. Ježíková) spolu so svojimi pedagógmi zúčastnili 3. ročníka súťaže v písaní na klávesnici pre zrakovo postihnutých žiakov stredných a základných škôl v Prahe. Organizátormi súťaže boli Gymnázium a Stredná odborná škola pre zrakovo postihnutých v Prahe v spolupráci so Štátnym stenografickým ústavom v Prahe.

Čítať ďalej...

Exkurzia v koncentračnom tábore Osvienčim pre žiakov SŠI

Bránami osvienčimského koncentračného tábora v Poľsku so sarkastickým názvom „Arbeit macht frei!“ („Práca oslobodzuje!“), prešlo mnoho miliónov ľudí. Tento názov mal prichádzajúcich do tábora uistiť o prísnom poriadku panujúcom v koncentračnom tábore a dať uväzneným falošnú nádej, že vďaka tvrdej práci získajú slobodu. Počas druhej svetovej vojny sem boli privážaní ľudia ako väzni a v súčasnosti sem prichádzajú tí, ktorí chcú vidieť tragický osud miliónov ľudí. Aj žiaci našej školy prešli 2.6. 2009 touto bránou, aby sa čo najviac dozvedeli o zločinoch z nenávisti, o potláčaní ľudskej dôstojnosti a zlyhaní ľudskosti.

Čítať ďalej...