Kto sme

Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže je občianske združenie, založené pri Strednej odbornej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej v Levoči, jedinej škole tohto druhu na Slovensku. Je registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-12910. Poslaním klubu je prostredníctvom dobrej vôle a ochoty jednotlivcov, firiem a inštitúcii zabezpečiť finančné prostriedky na podporu aktivít, súvisiacich so vzdelávaním a zmysluplným trávením voľného času zrakovo postihnutej mládeže.

Klub priateľov pracuje pod vedením výboru, ktorý tvoria:

 

Revízna komisia:

Logo