Čo môžete urobiť Vy

Ak ste sa rozhodli podporiť projekt pomoci nevidiacim a slabozrakým žiakom, môžete:

  • poukázať finančný dar v akejkoľvek výške
  • pomôcť akýmkoľvek materiálnym darom, ktorý by bol prospešný pre tieto deti
  • poukázať 2% z vašich daní

Z prostriedkov, ktoré získame touto cestou by sme chceli podporovať:

  • povinné exkurzie našich žiakov a moderné projektové a zážitkové formy vyučovania
  • prevádzku rehabilitačného bazéna, inováciu a údržbu podlahy v spoločenskej miestnosti
  • cvičnú firmu a všetky aktivity uvedené v našich stanovách