Komu pomáhame

Klub priateľov pomáha mladým ľuďom, ktorí navštevujú SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnu v Levoči a chcú niečo dokázať, majú chuť žiť, vzdelávať sa, športovať a i. Venujú sa mnohým záľubám, niektorí plánujú štúdium na vysokej škole, teda sú takí istí, ako všetci mladí ľudia. Sú medzi nimi aj dievčatá a chlapci, ktorí žijú 24 hodín v tme.

Vraj 80% informácií prijímame zrakom a preto toto postihnutie sa právom považuje za jedno z najťažších.

Sme mostom, ktorý spája dobrých ľudí s tými, ktorí potrebujú pomoc. Vďaka Vám je škola vybavená najmodernejšími kompenzačnými pomôckami, má moderné odborné učebne, vedenie školy môže zavádzať nové učebné odbory, ktoré by pomohli zrakovo postihnutým ľuďom lepšie uplatniť sa na trhu práce.

Pomáhame deťom postihnutým nielen zrakovo, ale aj s kombinovanými chybami, deťom zdravotne oslabeným, zo sociálne slabších rodín, sirotám, polosirotám. Pridajte sa k nám!