Darček pod stromček

Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže v Levoči bol v tomto roku 2017 úspešný v projekte podpory vzdelávacích aktivít a zabezpečenia technických a špeciálnych učebných pomôcok pre žiakov so zrakovým a telesným postihnutím.

 

Spoločnosť Siemens, s. r. o., poskytla finančné prostriedky na nákup notebooku s príslušenstvom pre zrakovo postihnutého žiaka školy študujúceho v odbore knihár a pákovej rezačky s automatickým prítlakom, ktorú budú využívať ďalší žiaci v knihárskej dielni pripravujúci sa na svoje budúce povolanie.

Dary boli obdarovaným odovzdané v deň konania vianočnej akadémie p. riaditeľkou školy. Boli takým darčekom pod stromček pre našich knihárov. 

A mne ostáva zo srdca poďakovať našej kolegynke p. Janke Hromadovej, autorke projektu, za jej snahu a ochotu venovať svoju námahu a čas zlepšovaniu podmienok vzdelávania žiakov v našej škole.

 

Ďakujeme!

 

Ing. Miriam Mrovčáková

predsedníčka klubu