Aby bol internet len našim pomocníkom

V školskom roku 2015/2016 boli v Spojenej škole internátnej v Levoči realizované viaceré projekty, ktorými sme chceli zlepšiť edukačný proces a kompetencie našich žiakov. Jedným z nich bol projekt „Aby bol internet len našim pomocníkom“. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. 

Projekt vznikol ako reakcia na potreby praxe, keďže v súčasnosti mládež v čoraz väčšej miere používa na komunikáciu, zábavu i štúdium moderné informačné technológie, pričom si často neuvedomujú ich riziká. Mladí ľudia so zrakovým a telesným postihnutím sú skupinou, ktorá je v ešte väčšej miere ohrozená, keďže internet je v mnohých prípadoch jediným bezbariérovým prostredím, do ktorého sa môžu poľahky dostať.

Počas siedmych stretnutí sa žiaci naučili identifikovať a diferencovať potenciálne nebezpečenstvo pri používaní internetu, v simulovaných situáciách si vyskúšali efektívne postupy ako eliminovať možnosť, že sa staneme obeťou kyberšikany alebo obchodovania s ľuďmi, zúčastnili sa tiež exkurzií v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore, kde si vypočuli zaujímavé prednášky o závislostiach a navštívili Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. Hlavný cieľ projektu, ktorým bolo zvýšenie bezpečnosti žiakov pri používaní komunikačných technológií, sme dosiahli nielen teoretickým sprostredkovaním vedomostí odborníkmi, ale predovšetkým zážitkovým učením a vlastnou aktivitou žiakov, ktorí riešili problémové situácie a naučili sa používať efektívne stratégie, ktoré ich ochránia pred rizikami komunikačných médií.

Za podporu projektu ďakujeme Nadácii Orange.

Mgr. Lucia Fľaková
PhDr. Katarína Majcherová, PhD.
autorky projektu