Školská strojopisiáda 2007

A bol tu znova! Dlho očakávaný, študentmi obľúbený a do novej histórie školy zapísaný v poradí už 3. ročník našej školskej strojopisiády, súťaže v kancelárskom písaní na stroji alebo počítači desaťprstovou hmatovou metódou.

Školskej súťaže sa zúčastnilo celkom 26 žiakov našej školy z učebného odboru TAP - technicko-administratívny pracovník a zo študijného odboru TEP - technicko-ekonomický pracovník.

Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií podľa stupňa ich zdravotného postihnutia a podľa zručností potrebných na úspešné vykonávanie základných administratívnych prác.

Prvú kategóriu predstavovali naši prváci. Odpisovali predložený text na presnosť. V tejto kategórii sa súťaže zúčastnilo 6 žiakov s takýmto umiestnením:

 • 1. miesto - Kamila ŠEĎOVÁ - odpis textu so 100 % presnosťou
 • 2. miesto - Mária GRIEŠOVÁ - odpis textu s 99,99 % presnosťou
 • 3. miesto - Tomáš STAŇA - odpis textu s 99,98 % presnosťou.

Druhú kategóriu predstavovali naši nevidiaci žiaci. Zúčastnili sa jej dvaja študenti, ktoré odpisovali predložený text v časovom limite 10 minút na rýchlosť a presnosť s týmito výsledkami:

 • 1. miesto - Janka KOZIČKOVÁ (2.A) - s počtom 69 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,2 %
 • 2. miesto - Ivan CZAFIK (3.A) - s počtom 45 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 97,53 %

Do tretej kategórie boli zaradení slabozrakí žiaci v počte 8. Odpis desaťminútového textu na rýchlosť a presnosť zvládli s uvedenými výsledkami:

 • 1. miesto - Štefan MARCIN (3.A) - s počtom 127 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,63 %
 • 2. miesto - Daniela SCERANKOVÁ (1.N) - s počtom 97 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 100 %
 • 3. miesto - Róbert GUZA (3.A) - s počtom 91 čistých úderov za minútu pri presnosti písania 99,39 %.

Štvrtá kategória zahŕňala vidiacich žiakov v počte 10. V tejto kategórii súťaž dopadla takto:

 • 1. miesto - Ingrid PODGURNÁ (1.N) s počtom 259 čistých úderov za 1 minútu pri presnosti písania 99,97 %
 • 2. miesto - Lenka BENČOVÁ (2.A) s počtom 236 čistých úderov za 1 minútu pri presnosti písania 99,96 %
 • 3. miesto - Mária JAROŠOVÁ (2.A) s počtom 225 čistých úderov za 1 minútu pri presnosti písania 99,92 %.

V tomto roku bol titul NAJ PISÁR udelený študentke nadstavbového štúdia v odbore TEP Ingrid Podgurnej, ktorá je svojím výkonom držiteľkou nového rekordu našej školy v počte dosiahnutých čistých úderov za jednu minútu pri odpise textu na rýchlosť a presnosť v počte 259 čistých úderov za minútu. BLAHOŽELÁME!

Doterajší rekord bol dosiahnutý v prvom ročníku školskej strojopisiády, ktorý dosiahla Henrieta Farkašová s počtom 228 čistých úderov za minútu. V druhom ročníku bol najlepší výkon 211 čistých úderov, ktorý dosiahol bývalý žiak školy Michal Lipovský.

Snaha a dosiahnuté výsledky zúčastnených žiakov boli odmenené účastníckymi diplomami a perom a na bodovaných miestach aj hodnotnými kancelárskymi potrebami.

Všetci zúčastnení zažili niečo nové a myslím, že aj účasť v takejto súťaži ich posunula o kúsok ďalej k ich profesionálnemu cieľu, na ktorý ich v našej škole systematicky a svedomite pripravujeme.

Ing. Miriam Mrovčáková
predseda skúšobnej komisie