Už vieme čo je to WEXPA best!

(alebo Od Tatier k Dunaju...)

Už po šiesty raz sa v SOŠ na Ivanskej ceste 21 v Bratislave stretla v dňoch 22. a 23. apríla 2009 mládež z celého Slovenska na celoslovenskej súťaži WEXPA best 2009.

Súťaživosť, nadanie a zručnosti pri práci s počítačom prezentovalo 56 súťažiacich z týchto škôl: SOŠ Košice, Spojená škola internátna Levoča, SOŠ Považská Bystrica, SOŠ strojárska Martin, SOŠ technická Lučenec, SOŠ technická Prešov, SOŠ Mokrohájska Bratislava, SOŠ Senec, SOŠ Poprad a SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava.

Štyri zástupkyne našej školy – Majka, Janka, Lenka a Majka sa zúčastnili takéhoto veľkolepého podujatia prvýkrát. Stretli sa tu žiaci II. a III. ročníka učebného odboru technicko-administratívny pracovník, aby porovnali to, čo sa porovnať dá. Rýchlosť, množstvo, kvalitu. Vymenili si skúsenosti, názory. Ako ďalej a lepšie.

Súťaživosť, nadanie a svoje zručnosti si mohli žiaci zmerať v týchto súťažných disciplínach:

  1. Odpis textu na presnosť a rýchlosť v ATF žiakmi II. ročníka
  2. Odpis textu na presnosť a rýchlosť v ATF žiakmi III. ročníka
  3. Používanie a aplikácia textového editora MS WORD žiakmi II. roč.
  4. Využitie možností tabuľkového editora MS EXCEL žiakmi III. roč.
  5. Používanie a aplikácia grafického editora MS Power Point žiakmi bez ročníkového obmedzenia

Naše študentky neváhali, s radosťou a odhodlaním sa pustili do troch súťažných disciplín. A myslím, že nesklamali. V prvom rade seba. Okúsili, spoznali a zažili. Majka Jarošová získala 3. miesto v odpise textu na rýchlosť a presnosť. Ale smutné nemusia byť ani ostatné. Veď stretli sa tam, aj tak, len tí najlepší zo stredných škôl celého Slovenska!

Tak čo milí študenti, kto z Vás to skúsi o dva roky znova?

Postrehy súťažiacich:

Majka
Na tejto súťaži som si porovnala svoje vedomosti a zručnosti s vedomosťami a schopnosťami žiakov z celého Slovenska. Získala som mnoho skúseností, ktoré sa len tak v živote nestratia. Páčilo sa mi ako riaditeľ školy povedal: „Nie je dôležité či vyhráte alebo nie. Už to je pre Vás úspech, že ste tu, pretože ste sa tu stretli tí najlepší z celého Slovenska“.
Janka
V prvom rade by som tam radila ísť všetkým, pretože to bolo fakt super! Bola to pre mňa jedna z najkrajších a najlepších skúseností. Nezabudnuteľný zážitok! Nabrala som tam nové skúsenosti a zmerala si sily s ostatnými súťažiacimi v programoch ATF, MS Excel a Power Point. Spoznala som veľa príjemných ľudí z rôznych kútov Slovenska, a dokonca som si aj s nimi zahrala stolný futbal. Som veľmi rada, že som sa tejto WEXPA best súťaže mohla zúčastniť...

Mladším žiakom odkazujeme:

„Úspech, ktorý sme v Bratislave dosiahli, nech je pre Vás motiváciou...!“

„Prváci a druháci TAP-kári naozaj sa snažte! Píšte, píšte a ešte raz píšte! A taktiež pracujte čo najviac v programoch MS Word, MS Excel a v programe Power Point, aby ste mohli vidieť, spoznať a zažiť také zážitky ako MY!“