„Deň Zeme"- projektové vyučovanie

Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka /ak už nie častejšie/ pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého a neživého na Zemi by nás nemala napĺňať nutkaním ovládať a drancovať, ale naopak - nemým úžasom, obdivom a pokornou túžbou učiť sa od Zeme a chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov.

A ako si tento Deň Zeme pripomenula naša škola? Všetka tá paráda sa udiala 26. apríla 2007. Na prvý pohľad to bol deň ako každý iný, no predsa niečím výnimočný. Naši pedagógovia v spolupráci s Odborom životného prostredia a Klubom priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOU pre ZPM pripravili projektové vyučovanie zamerané na ochranu životného prostredia.

{wmv}akcie/den-zeme/den_zeme{/wmv}

Ráno sa všetci žiaci školy spolu so svojimi učiteľmi a majstrami odborného výcviku zhromaždili v átriu školy. V úvode sme boli oboznámení s potrebnými pokynmi a inštrukciami, podľa ktorých sme sa počas celého projektového vyučovania riadili. Zaradili sme sa do vopred stanovených družstiev a notári každého družstva dostali obálky, v ktorých sa skrývali úlohy rôzneho charakteru. Napríklad vyčistiť átrium, zistiť, či je možné pristaviť ku škole kontajnery na separáciu odpadu, zistiť, či je možné v okolí školy osadiť lavičky a podobne. Okrem vzdelávania sa a skrášľovania prírody okolo nás, sme odhaľovali a všímali si, aká je krásna. A možno nám neuveríte, ale videli sme, cítili sme, počuli sme. Stačilo iba viac otvoriť oči, zhlboka dýchať a pozornejšie počúvať.

Po splnení jednotlivých úloh družstvá získali vzácne indície, ktoré sme spoločne v átriu školy rozlúštili a chýbajúce slová doplnili do výroku, ktorý nám pripomenul, aký nebezpečný môže byť pre prírodu človek. „Najväčšia katastrofa, aká kedy postihla matku Zem, sa nazýva človek."

Tento výrok odznel na záverečnom vyhodnotení projektového vyučovania, na ktorom boli najaktívnejší žiaci odmenení darčekovými predmetmi. Z tohto projektového vyučovania sme si odniesli veľa poznatkov a skúseností.

Žiaci SOU

 

Bola jedna krásna Zem,
ktorú veľmi milujem.
Ľudia na nej veselí,
deti a aj dospelí.

Želáme Ti k Tvojmu sviatku
len pokoja a poriadku,
nech Ti s nami dobre je,
nech Ťa každý miluje!

Miloslav Samčík a Peter Slivko
1. A OU

Linky

Záznam z lokálnej televízie TV Levoča [WMV: 6,0MB 3:31 min.]