„Moja láska... na dva ťahy...“

...tak znelo motto výchovno-vzdelávacích aktivít zameraných na nebezpečenstvo fajčenia a pasívneho fajčenia, ktoré sa uskutočnili v mesiaci máj 2008 v SOU pre zrakovo postihnutú mládež v Levoči.

Hoci je pätnásťročná mládež mimoriadne zraniteľná a citlivá na spoločenský tlak okolia, ktoré ich nabáda fajčiť, škola môže zohrať rozhodujúcu úlohu a pomôcť im, aby sa nedali zlákať a fajčiarmi sa nestali.

Preto sa aj naša škola zapojila do najväčšej svetovej kampane vyhlásenej Európskou komisiou „HELP – Za život bez tabaku“ zameranej proti fajčeniu, ktorá prebieha vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie. Pedagogickí zamestnanci školy pripravili pre študentov tieto súťaže a úlohy, či už pre jednotlivcov alebo celé triedne kolektívy:

  1. Prezentuj sa v Power-Pointe – súťaž jednotlivcov o NAJ elektronickú prezentáciu s protifajčiarskou tematikou; výherná prezentácia [PPS: 23,4MB]
  2. Navrhni krabičku od cigariet v AJ (príp. aj v NJ) – takú krabičku, ktorá nadobro odpudí fajčiara od tohto zlozvyku
  3. Nemaj bázeň, napíš báseň – prebuď svoje básnické črevo a vymysli zopár veršíkov s protifajčiarskou tematikou
  4. Zhotov NAJ cigaretu – najmenej 1 m dlhú z akéhokoľvek materiálu – súťaž triednych kolektívov
  5. Vypočítaj matematický príklad
  6. Vyrieš slovné hádanky
  7. Nakresli „Prečo som na svete rád?“

Takmer celý mesiac naši žiaci usilovne pracovali na vyhlásených aktivitách, ktoré veríme, že odštartovali zmenu v myslení týchto mladých ľudí a priviedli ich k úvahám o vlastných tabakových návykoch.

V rámci nich bol premietnutý aj dokumentárny film „Čo je naša slabosť?“, ktorý prezentoval všetky informácie týkajúce sa fajčenia. Pútavou bola aj prednáška PhDr. Lýdie Potengovej o marihuane spojená s besedou.

Výchovno-vzdelávacie aktivity vyvrcholili 5. júna 2008 zaujímavým hudobno-dramatickým pásmom s protifajčiarskou tematikou pod názvom „Moja láska... na dva ťahy...“. Pripravili ho pedagógovia školy spolu so študentmi, ktorí neváhali venovať svoj čas, ochotu, dobré nápady a chuť byť účastným pri niečom novom a poučnom pre život každého jedného z nás.

Nasledoval obrovský potlesk, ...a ešte raz ...a potom niekoľko opakovaní najlepších čísel predvedeného programu. Vydaril sa, o čom svedčili usmiate a spokojné tváre našich študentov, ich rodičov, aj ostatných zamestnancov školy v hľadisku.

...a nasledovalo vyhodnotenie. Všetci, ktorí sa zapojili do uvedených aktivít boli odmenení upomienkovými predmetmi z vyučovacieho balíčka HELP obsahujúceho náramky, perá, šnúrky na krk, papierové píšťalky a ďalšie drobné predmety so sloganom kampane HELP, ktoré pomôžu šíriť jej odkaz.

Tí najlepší – jednotlivci aj kolektívy - umiestnené na prvých miestach boli odmenení hodnotnými cenami z oblasti literatúry – poetické zbierky básní od Milana Rúfusa, ale aj z oblasti výpočtovej techniky – USB kľúče, súprava CD, súprava DVD, ktoré finančne podporil Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pracujúci pri našej škole. ĎAKUJEME!

A nám ostáva študentom zaželať, aby ich tvorivosť a skvelé myšlienky neopúšťali ani naďalej.

Na záver dovoľte rozlúčiť sa víťaznou básňou:

  Biela, trocha žltučká,
ale veľmi krehučká.
V partii je ich dosť
a Ty FAJČIAR, si ich hosť.

Zláka ťa len jediná,
a neprejde hodina,
už chceš v ruke druhú mať,
sladunko ju pobozkať.

Ale, ale? Pozor, daj!
Tretej sa už nechytaj!
Inak budeš ľutovať,
ku lekárom putovať.
Zdravie ti to zničí rýchlo,
chceš, aby ti srdce stíchlo?

Vyber si tú správnu cestu,
obleč nepriestrelnú vestu
a povedz si: „Dosť!
Už nebudem nikdy hosť!“

(Mária Jarošová)
žiačka 2. ročníka

 

Za koordinátorov projektu

Ing. Miriam Mrovčáková
Mgr. Zlatica Kováčová


Linky

Výherná PowerPoint prezentácia s protifajčiarskou tematikou [PPS: 23,4MB]