„Zdravou výživou bojujeme proti chrípke“

...bol názov projektu schváleného Ministerstvom školstva, ktorým reagovala naša škola na výzvu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania“. Bola to výborná príležitosť skvalitniť aspoň v predchrípkovom období stravu v školskej jedálni, ale zároveň sme odštartovali sériu rôznych aktivít zameraných na problematiku zdravej výživy a zdravého životného štýlu.

Prednášky na tému

  • Význam ovocných a zeleninových štiav v našej výžive
  • Rád maškrtím, robím dobre?
  • Mlieko a mliečne výrobky
  • Význam vlákniny
  • Strukoviny

našich žiakov zaujali aj preto, že boli organizované novou formou. Krátke súťaže a ochutnávka netradičných nápojov na konci každej prednášky žiakov nenásilne podnecovali k vyššej pozornosti a aktivite. Tí najaktívnejší si odniesli z každej prednášky sladkú odmenu v podobe balíčka s ovocím.

V novembri sme zorganizovali súťaž v príprave ovocných a zeleninových šalátov. Žiacke družstvá do poslednej chvíle utajovali svoje recepty. A porota? Pôvodne plánovaná trojčlenná sa spontánne rozšírila na 40člennú. Mnohí zamestnanci školy, ktorých prekvapila šikovnosť našich žiakov prišli ochutnať šaláty a odovzdali hlas svojmu favoritovi. Pre veľký záujem sme na najbližšej prednáške rozdávali recept na víťazný šalát, víťazom zasa budú tento deň pripomínať milé kuchárske knižočky.

Dôstojnou bodkou za týmto dvojmesačným projektom bol „Vianočný koktail“. Je to na našej škole už tradičný vedomostný kvíz pri vianočnom stromčeku, spojený s kultúrnym programom. V tomto školskom roku ho pedagogickí pracovníci školy pripravili v duchu zdravého životného štýlu. Tam naši žiaci preukázali svoje poznatky, ktoré nadobudli v cykle prednášok i na vyučovaní, ukázali svoju fyzickú zdatnosť, použili vedomosti z anglického jazyka a potešili ostatných kultúrnym programom. Tento kvíz bol spojený s veľkou ochutnávkou menej známych nátierok a ovocia. Slávnostnú tabuľu pripravili žiaci učebného odboru obchodná prevádzka spolu s organizátormi projektu. Zo záznamu TV Levoča je zrejmé, že pri príprave a aranžovaní sa poriadne vyšantili.

Projekt ovplyvnil stravovacie návyky nielen niektorých žiakov, ale aj učiteľov. Mnohí sa na prednáškach dostali k užitočným informáciám a niektorí upravili stravovanie vo vlastných rodinách.

Suroviny do súťaží a odmeny pre žiakov boli zakúpené z prostriedkov Klubu priateľov zrakovo postihnutej mládeže, za čo im touto cestou ďakujeme.

Zlatica Kováčová
spoluautorka projektu

 

Linky

Záznam z lokálnej televízie TV Levoča [WMV: 6,6MB 3:14 min.]