Zrakovo postihnutá mládež na exkurzii v parlamente

Dňa 31.5 2011 sa v skorých ranných hodinách študenti prvého a druhého ročníka SŠI pre ZPM v Levoči zišli pred školou. Plní očakávaní a radosti sme sa vybrali do Bratislavy - smer Národná rada SR.

Cesta ubehla veľmi rýchlo a už sme vystupovali pred budovou Národnej rady. Bratislava nás privítala krásnym slnečným počasím. Z autobusu sme pozorovali rušnú atmosféru nášho hlavného mesta. Cieľom našej cesty bola návšteva priestorov Národnej rady SR a tiež sme chceli oboznámiť sa s históriou nášho hlavného mesta. V budove parlamentu nás privítal pracovník úradu NR SR, ktorý nám poskytol odborný výklad a sprevádzal nás priestormi NR. Prehliadka parlamentu bola obohatená o besedu s poslancom Mgr.Tomášom Galbavým, ktorý odpovedal na všetky zvedavé otázky našich žiakov ohľadom práce poslancov: Študenti mu opísali problémy mládeže so zdravotným postihnutím a diskutovali aj o otázkach bežného života. Naši študenti získali cenné informácie, ktoré sú hodnotným doplnkom k učivu v predmete náuka o spoločnosti, ale aj iných spoločensko-vedných predmetov.

Po besede sme po červenom koberci vstúpili na balkón rokovacej sály, odkiaľ sme mali možnosť pozorovať prácu poslancov nášho zákonodarného zboru. V čase exkurzie sa konala 18. schôdza Národnej rady SR a takmer plná rokovacia sála nám umožnila na chvíľu naživo zakúsiť atmosféru, ktorú len tušíme doma pri obrazovkách a naživo sledovať známych politikov pri ich práci.

Vo vstupnom vestibule – Hurbanovej sieni sme si obzreli bustu J. M. Hurbana, sprievodca Národnej rady nás oboznámil s historickými dokumentmi, insígniami Slovenskej republiky a dozvedeli sa mnohé zaujímavosti. Prezreli si štátne symboly -  prvú i súčasnú zástavu Slovenskej republiky, štátne symboly – štátny znak, pečate, kópiu Ústavy SR, ako i kópie zmlúv o pristúpení SR do EÚ a NATO.

Druhou zastávkou bol Bratislavský hrad. Hradná skala vo výške 85 metrov nám ponúkla nádherný výhľad na slnečnú Bratislavu, rieku Dunaj, ale i susedné Rakúsko. Obdivovali sme zreštaurované múry Bratislavského hradu i vynovené nádvorie, nazreli do hradnej studne a očarila nás majestátna socha Svätopluka pod hradom.

Po skončení návštevy Bratislavského hradu sme sa vybrali červeným vláčikom Prešporáčikom na obhliadku Starého mesta. Prehliadka historickej Bratislavy bola príjemná a poučná, počas vyhliadkovej jazdy sme počúvali výklad o pamätihodnostiach a dejinách nášho hlavného mesta. Vyhliadková jazda Prešporačikom bola pre nás všetkých nezabudnuteľným zážitkom.
Pre nás všetkých to bol príjemne strávený deň.

Prehliadka parlamentu bola pre žiakov nevšedným zážitkom, pretože byť svedkom plenárneho zasadnutia a hlasovania poslancov nieje niečím čo sa môžeme naučiť z učebníc. O tom, že exkurzia splnila svoj účel. svedčili aj spokojné i keď unavené tváre detí v autobuse. Žiaci odchádzali s pozitívnymi pocitmi a podľa ich slov by si podobnú exkurziu zopakovali ešte raz.

Význam a hodnota tejto exkurzie je umocnená tým, že sa jej zúčastnili mladí ľudia so zrakovým postihnutím, kde úlohou školy nie je len príprava na pracovné zaradenie týchto ľudí, ale aj ich plnohodnotný život v spoločnosti. Postupným vývojom spoločnosti sa mení postoj a pomoc týmto ľuďom smeruje k integrácii do spoločnosti a k tomu aby ich život bol čo najviac podobný životu majoritného obyvateľstva.

Na záver sa chcem poďakovať Klubu priateľov zrakovo postihnutej mládeže, ktorý hradil všetky výdavky, pretože bez tejto pomoci by sa naši žiaci takejto akcie nemohli zúčastniť.

PhDr. Katarína Majchrerová, PhD.
výchovný poradca školy