Hurá, ideme tancovať!

 

 V rámci výzvy Karpatskej nadácie pod názvom Máme radi východ bol Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so ZPI v Levoči úspešný v podaní projektu „Tancuj, tancuj, vykrúcaj ...“. Realizácia jeho aktivít je naplánovaná od septembra do decembra tohto roku. Jeho zámerom je podporiť stretávanie sa mladých ľudí – žiakov našej školy – a aktívne tráviť svoj voľný čas v pohybovo-tanečnom krúžku.

 

 

Svoje tanečné zručnosti predvedú najbližšie na tanečnom Festivale pohybových skladieb v októbri 2018 v Košiciach. Zrakovo, telesne a mentálne postihnutí žiaci školy popri školských povinnostiach pravidelne obohacujú aj školské kultúrne podujatia. Už teraz sa na nich tešíme pri oslave Dňa nevidiacich, či Vianočnom kokteily.

V rámci realizovaného projektu dôjde aj ku skultúrneniu priestoru javiska v spoločenskej miestnosti školy, kde žiaci tanečnú činnosť vykonávajú. Zároveň bude obnovená zastaraná technika potrebná na hudobný doprovod tanečných skladieb.

Ďakujeme zo srdca Karpatskej nadácii za podporu rozvoja nekomerčnej kultúry, tvorivosti a sebarealizácie postihnutých žiakov z miest a dedín aj východného Slovenska, ktorí sa vzdelávajú v strednej špeciálnej škole v Levoči.

 

 

Ing. Miriam Mrovčáková

predseda Klubu priateľov ZPM