Dajte svojím 2% zmysel

 

 

Vážení rodičia, milí priatelia,

naši darcovia,

 

venujte svoje 2 % z Vašej dane tým,

ktorí ich zúročia a Vašu pomoc ocenia ...

 

Vašim – našim deťom.

 

 

Naše OZ je aj tento rok oprávneným prijímateľom 2 % dane z príjmov.

 

IBAN k bankovému účtu OZ Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže

 SK27 0200 0000 0002 2404 2592

 

Zo srdca vám všetkým vopred ĎAKUJEME.

 

Tlačivo Vyhlásenie k dani TU

 

 

 

Ing. Miriam Mrovčáková

                                                                                               predseda Klubu priateľov ZPM