Hlási sa Praha!

V dňoch 4. – 7. novembra sa štyria žiaci našej školy z odboru technicko-ekonomický pracovník (M. Jarošová, Š. Marcin, J. Kozičková, M. Ježíková) spolu so svojimi pedagógmi zúčastnili 3. ročníka súťaže v písaní na klávesnici pre zrakovo postihnutých žiakov stredných a základných škôl v Prahe. Organizátormi súťaže boli Gymnázium a Stredná odborná škola pre zrakovo postihnutých v Prahe v spolupráci so Štátnym stenografickým ústavom v Prahe.

Súťaže sa zúčastnilo celkom 37 súťažiacich z týchto škôl:

  • ZŠ J. Ježka Praha
  • SŠ, ZŠ s MŠ Brno
  • Spojená škola internátna Levoča
  • Gymnázium a SOŠ pre zrakovo postihnutých Praha
  • Konzervatórium J. Deyla Praha.

V desaťminútovom odpise súťažného textu na rýchlosť a presnosť bolo umiestnenie našich žiakov nasledovné:

  • 5. miesto Mária JAROŠOVÁ - 274 úderov za minútu 0,45 % chýb
  • 8. miesto Štefan MARCIN - 239 úderov za minútu 0,47 % chýb
  • 20. miesto Janka KOZIČKOVÁ - 177 úderov za minútu 0,32 % chýb
  • 27. miesto Mária JEŽÍKOVÁ - 125 úderov za minútu 0,23 % chýb.

Podľa slov organizátorov súťaže sa oproti minulému roku výkony súťažiacich výrazne zlepšili hlavne v presnosti písania. Ani výkony v rýchlosti však nie sú zanedbateľné a aj tým, ktorí nedosiahli úplne vynikajúce výsledky, patrí obdiv za snahu a odvahu. Všetci súťažiaci obdŕžali diplom a hodnotné ceny.

Súčasne bola organizátormi súťaže založená tradícia organizovania takejto súťaže v budúcich rokoch vždy v prvý štvrtok v mesiaci november. Preto už teraz sa organizátori tešia na všetkých účastníkov a priaznivcov súťaže 4. novembra 2010.

Po náročnom súťažnom dni sme absolvovali v nasledujúci deň potulky nádhernou stovežatou Prahou, ktorej každý návštevník je očarený jej jedinečnosťou a krásou. Unikátne historické jadro, kostoly, paláce, ukážky všetkých historických slohov, od romantiky cez gotiku k baroku až po modernú architektúru, to všetko na jednom mieste sa nenájde nikde na svete. Rozhľadňa na Petříne, Strahovský kláštor, Loreta, Hradčany, Schwarzen-berský palác, Pražský hrad, Katedrála sv. Víta a potom kráľovskou cestou cez Malostranské námestie na Karlov most, Staromestské námestie, Radničná veža, Orloj, Tínsky chrám, Václavské námestie, Socha sv. Václava to boli zastávky nášho zaujímavého putovania Prahou. Doteraz cudzí kraj, neznáme prostredie, krajina, mesto, ľudia aj história zanechali v nás po prehliadke nezabudnuteľné zážitky. Praha je naozaj mesto s neopakovateľnou atmosférou, majestátne a tajomné, priateľské a pre nás už aj blízke mesto.

Ing. Miriam Mrovčáková