Cvičná firma PRÚTY, s. r. o. z Levoče žne úspechy aj za hranicami Slovenska!

V dňoch 29. – 31. marca 2011 sa cvičná firma PRÚTY, s. r. o., ktorá už piaty rok pracuje v SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej v Levoči zúčastnila prestížneho medzinárodného podujatia – 17. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Prahe. V tomto roku sa veľtrhu zúčastnilo 185 cvičných firiem zo 16 štátov Európy – Albánska, Bulharska, Belgicka, Českej republiky, Talianska, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Nemecka Poľska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Švédska a Veľkej Británie.

Na veľtrhu sa stretli mladí a perspektívni ekonómovia z celej Európy nielen za účelom zdokonalenia svojich praktických zručností a propagácie vlastnej firmy, ale aj preto, aby spoznali kultúru, tradície a originalitu iných krajín, objavili nové priateľstvá, získali nové skúsenosti, komunikovali v cudzom jazyku, ktorého ovládanie je v dnešnej modernej dobe nevyhnutné. Veď úradným jazykom na veľtrhu pre zahraničné firmy, a teda aj pre nás bola angličtina.

Počas troch dní fiktívneho obchodovania, ktoré delil len krôčik od reálneho obchodovania, panovala medzi študentmi atmosféra rivality i túžby vyhrať, ktorá sa stávala hnacím motorom pri prekonávaní vlastných limitov a hraníc. Každoročne sa totiž vyhlasujú súťaže, ktorých sa môžu jednotlivé cvičné firmy zúčastniť. Sú to súťaže o najlepší katalóg, najlepší stánok, najlepší reklamný spot a najlepšia elektronická prezentácia.

Zamestnankyne cvičnej firmy PRÚTY, s. r. o. počas veľtrhu neúnavne, ochotne a vždy s úsmevom predstavovali produkty a doterajšiu prácu svojej firmy, predávali ponúkaný tovar, vypisovali potrebné účtovné doklady, uskutočňovali vzájomné obchody, vymieňali si obchodné kontakty.

V posledný deň o 12.00 hodine nastalo dlho očakávané vyhlásenie výsledkov MVCF. Po náročných dňoch plných napätia, ale tiež radosti, zábavy a nových skúseností, získala cvičná firma PRÚTY, s. r. o. z Levoče vo vyhlásených súťažiach:

  • 1. miesto za NAJ Stánok zahraničnej cvičnej firmy a
  • 2. miesto za NAJ Katalóg zahraničnej cvičnej firmy.

Naše dievčatá v silnej konkurencii obstáli výborne a  dokázali, že aj zrakovo postihnutí žiaci vedia byť rovnako úspešní ako ich zdraví rovesníci.

Srdečne BLAHOŽELÁME!

Ing. Miriam Mrovčáková
lektorka cvičnej firmy